Activitats Esportives

Gay Sitges Link organitza regularment activitats esportives i activitats de lleure col·lectives.

En els últims mesos hem impulsat trobades un cop al mes amb els jocs de taula d’estratègia i col·laboratius, així com activitats esportives com jornades de volei Platja al passeig marítim de Sitges. 

Estem oberts a les teves propostes, acosta’t al responsable del nostre comitè de l’àrea d’esports, Valentyn Pot i posarem en marxa les teves propostes.

Si vols més informació pots contactar amb nosaltes amb aquest formulari

Formulari de contacte Esports.