La nostra associació ha estat acreditada com a entitat de Voluntariat per part de la Generalitat de Catalunya amb el número 001932.

A Sitges només hi han 6 entitats que acompleixen el requisit per a formar-ne part.

El Cens d’entitats de voluntariat és una eina de reconeixement públic de les organitzacions de voluntariat i una garantia de qualitat en la mesura que les entitats incloses donaran compliment al que estableix la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.

El Cens d’entitats del voluntariat és gratuït, i malgrat no ésser obligatori; permet aconseguir un seguit d’avantatges per a les entitats que gestionen persones voluntàries:

  • Rebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informació d’interès per a les entitats.
  • Poder sol·licitar ajuts via convocatòries de subvencions.
  • Poder presentar-se al Premi Voluntariat.
  • Estar vinculat amb la resta d’organitzacions de voluntariat.

En aquest enllaç trobeu més informació. https://voluntariat.gencat.cat/entitats/cens-dentitats-de-voluntariat/