Cinc anys després de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la llei 11/2014 per combatre la LGTBIfobia, la Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya de la qual forma part Gay Sitges Link considerem que la Generalitat “no ha fet els deures”. Considerem que ens trobem davant d’una “falta flagrant de voluntat política” per tirar endavant aquesta norma que, això sí, ha estat “pionera” tant a Espanya com a Europa.

És imprescindible que, d’una vegada per totes, s’aprovi un reglament sancionador que permeti castigar de manera adequada la LGTBIfobia. “[El reglament sancionador] és l’eina que facilita els mecanismes específics per realitzar amb garanties la instrucció i la possible sanció davant d’una agressió”, ha sostingut. Actualment hi ha un règim de sancions, però no així un reglament de règim sancionador que ho reguli.

Les entitats demanem que es posi en marxa aquest decàleg de prioritats per al desenvolupament de la Llei Contra la LGTBI-fòbia

  1. Publicació del Procediment Sancionador.
  2. Creació de l’organisme coordinador de polítiques LGTBI.
  3. Partida pressupostària especifica per a polítiques LGTBI.
  4. Elaboració d’un pla d’acció per implementar nou model atenció trans no patologitzant.
  5. Pacte social contra estigma i discriminació de persones amb VIH i protocol específic de salut a persones LGTBI.
  6. Creació de protocol d’atenció a la víctima.
  7. Ajuts a les famílies LGTBI sobre les discriminacions pendents en diferents ordenaments jurídics.
  8. Fer publicitat de la Llei i millorar la Coordinació i transparència a l’hora de fer la formació, valorant expertesa de les entitats per impartir-la i fer-la extensiva a tot el personal de l’administració i de la societat.
  9. Establir mecanisme regular de coordinació entre Departament d’Ensenyament i les entitats LGTBI.
  10. Iniciar i portar a terme un pla d’acció per aconseguir uns serveis residencials per a persones grans LGTBI tals com apartaments amb serveis i/o habitatges tutelats amb fórmules imaginatives tals com co-housing, cooperatives, etc.