Els nostres objectius per al 2019 han estat aprovats per l’assemblea anual socis:

· Preservar l’Estatut de GSL com a Associació de referència del col·lectiu LGTBI de Sitges.
· Segueixi per aconseguir les nostres demandes des del Decàleg fins a les autoritats.
· Augmentar la participació dels socis tant en les activitats de l’Associació com en el desenvolupament de projectes.
· Millorar el funcionament intern i la gestió econòmica.
· Incrementar la participació i les activitats culturals en l’orgull gai de Sitges.
· Augmentar l’ús del centre a través d’activitats promogudes per socis
· Millorar la presència de l’Associació Online (web/Facebook/Twitter/Instagram) i logo
· Enfortir les relacions amb la comunitat sitgetana i altres associacions.
· Augmentar la diversitat i nombre de socis i augmentar els serveis i beneficis per als socis.
· Publica el sisè número de GSL Vision Magazine
· Incrementeu les nostres accions en els camps: voluntariat social, esport, seguretat, memòria històrica, educació, salut, suport a les persones que viuen amb el VIH, suport a membres de la comunitat LGTBI de Sitges, més desfavorides.
· Adherir-se amb altres organitzacions LGTBI del món com ILGA i adhesió a la plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya.