L’assemblea extraordinària de GSL va reunir-se al terrat de la seu de l’entitat per a debatre i votar  dues importants qüestions. La trobada va estar convocada amb un mes d’antelació, es van establir els controls recomanats per les autoritats sanitàries i es van mantenir les mesures de seguretat i precaució adoptades arran de l’actual pandèmia de COVID-19.

El secretari Pedro Martin  va preparar un dossier amb l’ordre del dia amb un punt central, modificació de les quotes dels socis/es, a més es va posar a debat una limitació de les delegacions de vot per a futures assemblees.

En una breu introducció escrita es justificava la necessitat de la modificació degut a diversos factors com són la volatilitat i els canvis que s’estan produint en el nostre entorn més immediat, la incertesa com a dificultat per anticipar que pot passar, però també la necessitat de preveure diversos escenaris i acceptar aquesta conjuntura. La complexitat en la presa de decisions i la responsabilitat comuna que hem d’assumir. Un entorn ambigu en el que el comitè s’ha vist obligat a adaptar-se.

Malgrat aquest panorama el comitè de l’associació ha realitzat accions durant i desprès del confinament, actualitzant i inventant estratègies i maneres de fer que no hauríem pogut pensar mai.  Els serveis d’assessorament psicològica, suport emocional, orientació jurídica han estat en marxa i podem sentir-nos orgullosos de l’ajuda que em prestat.

Durant els darrers cinc anys la quota de pertinença a GSL no ha variat, mentre que les despeses fixes han augmentat. Les assegurances de voluntariat i de responsabilitat civil, les quotes d’afiliació a la ILGA o a la Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya, el manteniment de la pàgina web entre d’altres són el motiu de demanar un augment que s’adapti a la nova realitat.

L’equilibri entre despeses i ingressos és l’objectiu del Comitè. El secretari va plantejar obertament aquesta situació  afegida a problemes de gestió de les quotes (domiciliació bancària).   Va extrapolar la nostra quota a la d’altres associacions de Sitges que superen els 100 €.

El dossier incloïa l’estat del socis i una taula amb les dades històriques de despeses fixes.

Els presents varen tenir ocasió de debatre i fer les preguntes que van ser contestades personalment.

Es va procedir a la votació que va resultar a favor majoritàriament, es va considerar que els vots en contra tindrien reconeixement i que seran escoltats críticament.

També es va decidir que a partir d’ara les delegacions de vot es cenyiran a tres, més el vot personal del soci o sòcia present a l’assemblea. Aquest punt va despertar un debat encès.

A la secció de precs i preguntes, el Sr. Brandon Jones va demanar que l’entitat es posicioni davant la situació econòmica de Sitges i com Gay Sitges Link pot donar suport als negocis LGTBI a Sitges: La resposta va ser que el comitè està treballant activament per actualitzar el programa de beneficis, entre altres accions, i reunions amb departaments de el govern municipal.

Gay Sitges Link també pateix els resultats d’aquesta crisi i per això el motiu d’augment de quotes, volem crear sinergies i col·laboracions amb totes les associacions d’empresaris, emprenedors socials i culturals per fomentar el desenvolupament econòmic de Sitges perquè la Sitges estigui preparada per poder crear llocs de treball i que noti la crisi econòmica el menys possible.

Animem a tots els membres de Gai Sitges Link perquè utilitzin la seva targeta de socis per donar suport al negoci LGTBI de Sitges.

La reunió es va aixecar a les 9 del vespre, amb la cordial entesa per part de totes les persones participants.

A partir d’ara les quotes són de 30 € anuals i de 10 € per a aturats, estudiants, jubilats o persones que demostrin una particular situació econòmica fràgil. La quota de patró benefactor continuarà sent de 100 € i així mateix es poden realitzar donacions a partir de 10 € a través de la pàgina de Gai Sitges Link

En el cas de qualsevol soci estigui passant per algun problema de dificultat, aquest comitè es posa a disposició d’ells per poder ajudar-los amb els serveis socials municipals per poder acompanyar-lo en la recerca d’una solució tal com ja estem fent.

Si tens dificultat per renovar la teva quota si us plau posa’t en contacte amb nosaltres i segur que trobem una solució adequada a la teva situació personal.