COMITÉ GAY SITGES LINK 2020

COMITÉ PERMANENTE:

President : Isidre Roset
Vice President I Tresorer: Valentyn Pot
Coordinador i Secretari: Pedro Martín
Vice-Secretària: Caroline ThomaS

Secretari de Comunicació: David Leal
Secretari de Trobades Socials: Bruce Findlay

 VOCALIES DEL COMITÉ:

Programa de Descomptes: Richard Lyall
Events Culturals: Martin Lewton  
Seguretat, Drets, i Col·lectiu Trans: Anna de Nicolás 
Educació, Coral i dones: María Bebis
Intercanvis Lingüístics i Internacional: Fernando Cesario Nunes
Comunicació Interna: Odile Monroy
Salut: Simon Randerson
Tercera Edat: Alberto Gómez

SUPPORT
LOUIS VAN PEER Benefit Programme

CHEYENNE CRUMP. Editor Jefe Revista GSL Vision