La vacunació enfront de la COVID-19 està recomanada per a totes les persones que viuen amb VIH.

Tot i la controvèrsia que s’observa en alguns entorns de la societat -en molts casos producte de la desinformació- els experts, que compten amb totes les dades clíniques de desenvolupament de les vacunes, estan d’acord que els beneficis de la vacuna superen clarament als seus riscos.

Les persones amb el VIH es troben en el cinquè grup prioritari de vacunació: persones amb major risc de malaltia greu per COVID-19 en cas d’infecció. Diversos estudis no han descrit que les persones que viuen amb el VIH tinguin més risc d’adquirir COVID-19 però alguns treballs han reportat que, en cas de produir-se la infecció, hi ha un major risc de presentar la malaltia de forma greu, particularment en aquelles persones amb recomptes baixos de CD4 o mal control virològic, major edat i/o presència d’altres malalties associades a COVID sever.

El Grup de Treball Tècnic de Vacunació COVID-19 del Consell Interterritorial encara no ha fet públic en quina data s’estima que s’iniciarà la vacunació de les persones que viuen amb VIH ni on es realitzarà. Us mantindrem informats de qualsevol novetat al respecte.

No obstant, si vius amb el VIH i també pertanys a un altre grup prioritari de vacunació pel teu lloc de feina o edat, pots rebre la vacuna contra la COVID sense problema i sense requerir cap control ni precaució addicional.

  • Grup 1: residents i personal sanitari i sociosanitari en residències;
  • Grup 2: personal sanitari en primera línia i resta de personal sanitari i sociosanitari;
  • Grup 3: població major de 64 anys;
  • Grup 4: persones en situació de gran discapacitat.

Cap de les vacunes COVID en desenvolupament i aprovades sota un ús d’emergència (Pfizer/Biontech, Moderna o Oxford/AstraZeneca) està creada amb virus SARS-CoV-2 vius: el que s’administra és el material genètic per produir una de les proteïnes del virus i així generar una resposta immunològica contra la COVID-19. És per això que aquestes vacunes NO poden provocar la infecció per SARS-CoV-2 en les persones que les reben. Així doncs, no presenten cap risc teòric en persones que viuen amb el VIH, independentment dels seus nivells de CD4.

Els assajos clínics en marxa amb vacunes COVID han comptat amb la participació de persones amb infecció pel VIH estable en tractament antiretroviral. Tot i que el nombre de participants de qui es tenen dades és petit (100-200 per a cada assaig) no s’ha descrit cap problema de seguretat en persones VIH positives. Els estudis que s’estan fent actualment permetran conèixer en un major nombre de persones (també persones amb VIH) si els nivells de resposta a les vacunes són duradors i si es requereixen dosis de reforç en persones amb malalties del sistema immunològic.

Més informació sobre la COVID-19 en persones que viuen amb el VIH disponible a la web de la EACS Society (European AIDS Clinical Society, informació en anglès).

Font d’informació: