En Gay Sitges Link hem posat en marxa també aquest mes de desembre el servei de prova ràpida d’hepatitis C. Com succeeix amb la prova ràpida per detectar infecció per VIH, i Sífilis a través d’una petita mostra de sang obtinguda per un pinchazito al dit podem conèixer en aproximadament quinze minuts si tens anticossos de virus que provoca aquesta infecció: el VHC.

És important que, al menys un cop a l’any, et facis una revisió completa per detectar possibles infeccions de transmissió sexual, inclosa l’hepatitis C sobretot si practiques sessions de chemsex, si practiques fisting i si has consumit -o consumeixes habitualment- drogues per via injectada, i també en el cas de prendre la Prep sense cap tipus de control regular.

Recorda que en aquestes situacions pot existir un risc alt de contraure hepatitis C, encara que pots evitar-ho utilitzant preservatiu i adequada lubricació per a les penetracions anals i vaginals, guants de làtex i adequada lubricació per el fisting i emprant les teves pròpies xeringues en el cas de consum de substàncies per injecció.

Si et fas una prova ràpida d’hepatitis C i el resultat és positiu tenim un protocol de derivació a l’Hospital Sant Camil i a l’Hospital de Bellvitge. Actualment hi ha uns medicaments que aconsegueixen unes taxes de curació molt properes a el 100%.

Com sempre, insistim que en salut sexual és important conèixer les mesures que pots prendre per prevenir una ITS però igualment important és realitzar controls periòdics per diagnosticar-quan apareixen i poder així fer-los front. Això inclou la prova ràpida d’hepatitis C que des de ja pots realitzar-te a la nostra entitat.

Demana cita enviant un email a info@gaysitgeslink.org, pots trucar-nos al 93 811 11 66 o per WhatsApp 649 012 044